Dotazník "Tradi?né ?udové remeslá"
Vážený respondent,
dovoľujeme si Vás požiadať o zapojenie sa do prieskumu na tému podnikania v oblasti tradičných ľudových remesiel. Ministerstvo hospodárstva SR a Slovak Business Agency sa rozhodli uskutočniť prieskum potrieb a problémov medzi podnikateľmi s tradičnými ľudovými remeslami ako podklad pre pripravovaný návrh podpory podnikania v oblasti tradičných ľudových remesiel.

Dotazník je anonymný a skladá sa z 3 typov otázok:
- otázky, pri ktorých máte určiť dôležitosť poradia odpovedí,
- otázky s jednou možnou odpoveďou a
- otvorené otázky.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu!