Typy Otázok

Dotazníky môžu obsahovať 10 typov otázok - od otázok s viacerými možnými odpoveďami až po hodnotiace stupnice, ktorými môžete zistiť názory, hodnoty a potreby vašich respondentov.
Meno, Priezvisko
Pohlavie
Vek
Miesto bydliska
Povolanie
Stupeň vzdelania
Emailová adresa
Jazyk dotazníka
Môžete si zvoliť, ktoré údaje o vašich respondentoch chcete evidovať predtým, ako respondent vyplní dotazník. Ak chcete anonymný dotazník, nechajte všetky polia prázdne alebo zvoľte len všeobecné informácie o respondentovi (napr. vek, pohlavie)
1. Wykształcenie
Szkoła podstawowa / Gimnazjum
Liceum
Student
Magister
Doktorant i wyżej
Použite tento typ otázky, ak je správna len jedna odpoveď, alebo ak chcete, aby respondent zvolil len jednu, najdôležitejšiu odpoveď.
2. V priebehu najbližších 3 rokov by som chcel(a) venovať viac pozornosti môjmu: (viacero odpovedí je možných)
Postupu v práci
Vzdelaniu
Vzhľadu
Rodinnému životu
Ľúbostnému životu
Náboženstvu
Použite tento typ otázky, ak je správna viac ako jedna odpoveď, alebo ak chcete zistiť všetky možnosti dôležité pre respondenta.
3. Kedy naposledy ste si kúpili náš produkt / službu?
Respondent môže otázku zodpovedať vlastnými slovami.
4. Prosím ohodnoťte náš produkt / službu
 1234567 
Veľmi zlé       Veľmi dobré
Hodnotiaca stupnica umožňuje zistiť názory respondentov na zadanú otázku. Môžete voľne definovať stupnicu, napr. má rád - nemá rád; zaujímavé - nezaujímavé; vysoko - nízko; môžete definovať veľkosť stupnice ( až 15 známok ).
5. Prosím ohodnoťte školenie
 Veľmi dobré Dobré Priemerné Slabé
Výkony prednášajúcich    
Vedomosti prednášajúcich    
Pripravené prezentácie    
Prospektové materiály    
Môžete merať mnoho aspektov (napr. školenia, televízne kanály) podľa určitých kritérií. Kritéria môžete zostaviť nasledovne: nikdy - zriedka - často - vždy; slabý - priemerný - dobrý - vynikajúci; áno - nie - neviem.
6. Ohodnoťte, čo si vo svojom živote ceníte najviac (1 – najdôležitejšie; 8 – najmenej dôležité)
  Kariéra
  Rodina
  Priatelia
  Láska
  Peniaze
  Fyzická príťažlivosť
  Moc (spoločenské postavenie)
  Náboženstvo
Tento typ otázky vyžaduje hodnotenie odpovedí podľa dôležitosti - prvé miesto priraďte najdôležitejšej a posledné miesto najmenej dôležitej odpovedi. Táto otázka je užitočná pre zistenie hodnôt respondenta.
7. Prosím ohodnoťte nové balenie a dizajn produktu
img/sk/user_q7/200065551.jpg
Veľmi sa mi páči
Môže byť
Je to OK, ale chcelo by to nejaké zmeny
Nepáči sa mi
Môžete nahrať na server obrázok a pýtať sa otázku týkajúcu sa obrázka. Môžete nastaviť, či bude povolená iba jedna odpoveď, alebo bude možných viacero odpovedí.
8. Ktorú miestnosť by ste uprednostnili na usporiadanie školenia?
img/sk/user_q8/200053035.jpg
img/sk/user_q8/200053036.jpg
img/sk/user_q8/200053037.jpg
Spýtajte sa otázku a ako možné odpovede použite obrázky. Napríklad sa môžete spýtať, ktorý z obrázkov je najkrajší. Môžete nastaviť, či bude povolená iba jedna odpoveď, alebo bude možných viacero odpovedí.
9. Kedy naposledy ste si kúpili náš produkt / službu?
Tento typ otázky použite, ak chcete získať odpoveď vo forme dátumu, napr. keď chcete zistiť dátum narodenia vášho respondenta.
Ďakujeme Vám za účasť na dotazníku. Výsledky čoskoro zhrnieme a oboznámime Vás s nimi.
Toto pole umožňuje poskytnúť vášmu respondentovi niektoré informácie vo forme voľného textu. Napríklad môžete informovať, že prvá polovica dotazníka bola ukončená, alebo môžete poďakovať na konci dotazníka.