Spôsoby nakupovania

Prosíme Vás o účasť na dotazníku o spôsoboch nakupovania potravinových produktov.
Vložte vaše informácie:
Pohlavie
Vek
1. Aké je vaše zamestnanie?
2. Stupeň vzdelania
3. Váš ročný príjem
4. Miesto kde bývate
5. Ako často nakupujete potraviny?
6. Približne koľko peňazí miniete na jedlo pri jednom nákupe?
7. Koľko dospelých a koľko detí je vo Vašej domácnosti?
8. Prosím označte dôležitosť nasledujúcich faktorov pri rozhodovaní sa o kúpe produktu.
 
Veľmi dôležité
Dôležité
Priemerne dôležité
Nie je dôležité
Cena
    
Balenie
    
Miestne produkty
    
Meno značky
    
Reklama
    
Chuť
    
Kvalita
    
Doporučenie inými
    
9. Stravujem sa zdravo
 12345 
Nesúhlasím     Súhlasím
10. Ako často nakupujete produkty z týchto kategórií?
 
Vždy
Často
Málokedy
Nikdy
Mäso
    
Ryby
    
Mliečne produkty
    
Potaviny z obilnín
    
Ovocie, zelenina
    
Sladkosti, rýchle občerstvenie
    
Voda a limonády
    
Alkoholické nápoje
    
11. Prosím označte ako veľmi súhlasíte s daným tvrdením:
 
Úplne súhlasím
Súhlasím
Čiastočne súhlasím
Nesúhlasím
Mám rád nakupovanie jedla.
    
Kvôli rastúcim cenám v poslednej dobe nakupujem menej jedla.
    
Veľakrát nakupujem nárazovo.
    
Uprednostňujem nakupovanie jedla vo veľkých nákupných strediskách pred nakupovaním v malých, miestnych obchodoch.
    
Je iba zopár miest, kde chodím nakupovať jedlo. Nerád mením nákupné miesta.
    
Umiestnie obchodu je veľmi dôležité. Najčastejšie nakupujem v najbližších obchodoch, alebo cestou domov.
    
Často nakupujem produkty na základe reklamy, alebo mimoriadnych cien.
    
Nerád experimentujem. Vyberám si overené a obľúbené produkty.
    
12. Označte dôležitosť vymenovaných faktorov pri výbere obchodu (1- najdôležitejšie; 8 – najmenej dôležité)
  Cenová skupina
  Široký výber produktov
  Dobré umiestnenie
  Čistý, dobre zariadený obchod
  Produkty vysokej kvality
  Žiadne rady pri pokladni
  Príjemný zákaznícky servis
  Prestíž obchodu
Ďakujeme za Vaše odpovede. Prajeme Vám príjemný deň!