Dotazník "Anketa pre zamestnancov"
Dobrý deň!
Považujeme za dôležité zistiť, aká pracovná atmosféra vládne v našej spoločnosti.
Tento dotazník nám pomôže odhadnúť Váš postoj k práci a pripraviť návrhy pre Vášho priameho nadriadeného. Takýmto spôsobom by sme chceli prispôsobiť pracovné podmienky Vašim potrebám.
Tento dotazník je anonymný.
Zodpovedanie otázok v tomto dotazníku Vám potrvá približne 10 minút.