Často kladené otázky

Vyberte prosím vhodnú sekciu:
Vytvorenie dotazníka
Aké typy otázok je možné zahrnúť do dotazníka?
Anketa môže obsahovať 10 rôznych typov otázok – od otázok s viacerými možnými odpoveďami až po hodnotiace stupnice, ktorými môžete zistiť názory, hodnoty a potreby vašich respondentov.
V otázkach môžu byť použité aj obrázky, čo umožňuje pýtať sa na logo spoločnosti, na reklamy, alebo zistiť, ktorý obrázok je pre respondentov viac atraktívny.
Viac informácii o typoch otázok môžete nájsť v sekcii "Typy otázok".
Je možné vytvoriť anonymné a neanonymné dotazníky?
Áno, sú dostupné obidve možnosti. Do anonymného dotazníka nezaradíte otázky, ktoré vyžadujú konkrétne údaje o respondentoch. Do neanonymných dotazníkov môžete zadať povinné otázky týkajúce sa osobných údajov.
Aké sú to prechodné otázky a ako sa používajú?
Prechodné alebo filtrujúce otázky dovoľujú respondentom preskočiť otázky, ktoré sú pre nich bezvýznamné. Napríklad, ak respondent v prvej otázke odpovie, že nepozerá televíziu, tak ďalšia otázka (o jeho obľúbených televíznych kanáloch) je pre neho bezvýznamná a neuvidí ju. Prechodná otázka v tomto prípade posunie respondenta na tretiu otázku. To, na ktorú otázku sa respondent posunie je možné nastaviť v závislosti od odpovede, ktorú respondent označí.
Je možné určiť, ktoré otázky sú povinné a ktoré nie?
Áno, táto možnosť je dostupná. Pri vytváraní otázok je možné skontrolovať voľbu „Vyžaduje odpoveď na otázku“. Ak túto možnosť neoveríte, otázka nebude povinná a respondent ju bude môcť preskočiť.
Môžem vo svojom dotazníku použiť obrázky?
Áno, na vytvorenie dotazníka môžete použiť obrázky nasledovne:
 • Zaslaním obrázka na server a položením otázky o ňom.
 • Opýtajte sa otázku a ako odpovede použite obrázky.
 • Pošlite na server logo spoločnosti, ktoré sa bude zobrazovať počas dotazníka.
Potrebujem vytvoriť dotazník na konkrétnu tému, ale neviem aké otázky mám zaradiť do dotazníka?
Sekcia „Dotazníkové šablóny” obsahuje dotazníky na rôzne témy. Tieto príklady ukazujú, ako vytvoriť úspešný prieskum a tiež ich môžete použiť ako základ pre váš dotazník.
Zozbieranie dát
Ako môžem poslať dotazník svojim respondentom?
Váš webový dotazník bude mať jedinečný odkaz, ktorý môžete emailom zaslať vašim priateľom, spolužiakom alebo kolegom. Tento odkaz môžete tiež zverejniť na rôznych diskusných fórach, na Facebooku a Twitteri.
Koľkokrát je možné vyplniť dotazník z jedného počítača?
Z jedného počítača je možné vyplniť dotazník iba raz. Je to kontrolované použitím „Cookies” technológie. Ak je nevyhnutné vyplniť dotazník viac krát z toho istého počítača, môžete to zmeniť v nastaveniach dotazníka.
Výsledky
Je možné vidieť odpovede jednotlivých respondentov?
Áno, odpovede jednotlivých respondentov sú dostupné v sekcii „Výsledky -> Respondenti” alebo v Excelovskom súbore. Je tiež možné vytlačiť si na papier odpovede každého respondenta.
Je možné vymazať odpovede?
Sú dve možnosti ako vymazať odpovede:
 • Vymazať odpoveď úplne zo systému (nenávratne). V sekcii „Výsledky -> Respondenti” sa pre každú odpoveď nachádza odkaz pre jej vymazanie .
 • Stiahnuť si Excelovský súbor a vymazať zbytočné otázky z tohto súboru. V tomto prípade budú odpovede vymazané iba zo súboru a zostanú v systéme.
Ako môžem zmeniť typy grafov vo výsledkoch dotazníka?
Grafy možno zmeniť nasledovne:
 • Súbory výsledkov sú dostupné pre každú otázku dotazníka v sekcii „Výsledky”. iAnkety.sk vám ponúkajú možnosť pozrieť si tieto výsledky v 4 rôznych typoch grafov: pruhový graf, stĺpcový graf, koláčový a čiarový graf. Zmenou jednotlivých typov grafov si môžete jednoducho vybrať ten najvhodnejší a uložiť si ho do svojho počítača.
 • Môžete si tiež vytvoriť vlastné grafy použitím Excelovských súborov.
Je možné spracovať a analyzovať výsledky dotazníka v SPSS softvéri?
Áno, pre spracovanie dát v SPSS softvéri je dostupný špeciálny Excelovský súbor. Odpovede v súbore sú zakódované číselnými hodnotami. Takýto formát umožňuje jednoduché kopírovanie dát z Excelu do SPSS.
Kde môžem vidieť a analyzovať výsledky svojich dotazníkov?
 • Výsledky na dotazníkové otázky spolu s grafmi a percentuálnym rozdelením.
 • Výsledky o respondentoch (údaje o každom účastníkovi).
 • Všetky odpovede respondenta (v Exceli).
 • Výsledky môžete šíriť pomocou špeciálneho odkazu.
Pre viac informácií navštívte sekciu "Výsledky".
Kedy sú dostupné výsledky dotazníka?
Výsledky dotazníka a databáza respondentov sú dostupné hneď po začatí dotazníka, keď prvý respondent vyplní dotazník.
iAnkety.sk služby
Aké dotazníky môžem uskutočniť na iAnkety.sk?
iAnkety.sk online dotazníky sú vhodné pre široké použitie:
 • Študenti môžu uskutočňovať dotazníky pre svoje vysokoškolské výskumy, ktoré vyžadujú zber štatistických dát. Učitelia môžu vyhodnocovať svoje kurzy.
 • Firmy môžu vytvárať dotazníky pre klientov, zamestnancov, výskum trhu a uskutočňovať veľké marketingové ankety, kde počet uchádzačov nie je obmedzený.
 • Ak chcete lepšie spoznať svojich priateľov alebo vedieť, čo si o vás myslia, môžete im vytvoriť individuálny dotazník.
Bezpečnosť údajov a dôvernosť
Zaistiť bezpečnosť údajov a dôvernosť je jednou zo základných zásad iAnkety.sk.
Profily používateľov a dotazníky sú uchovávané bez časového obmedzenia. Server spoločnosti sa nachádza u profesionálneho hostingového správcu so samostatným zdrojom elektrickej energie čo zabezpečuje dostupnosť servera 24/7. Pre viac informácií choďte do sekcie „Podmienky používania a súkromie”.