Typy Otázok

Dotazníky môžu obsahovať 10 typov otázok - od otázok s viacerými možnými odpoveďami až po hodnotiace stupnice, ktorými môžete zistiť názory, hodnoty a potreby vašich respondentov.

Údaje o respondentoch
Pohlavie
Vek
Miesto bydliska
Povolanie
Stupeň vzdelania
Môžete si zvoliť, ktoré údaje o vašich respondentoch chcete evidovať predtým, ako respondent vyplní dotazník. Ak chcete anonymný dotazník, nechajte všetky polia prázdne alebo zvoľte len všeobecné informácie o respondentovi (napr. vek, pohlavie)
1) Otázka s výberom odpovede (jedna odpoveď je povolená)
Wykształcenie
Použite tento typ otázky, ak je správna len jedna odpoveď, alebo ak chcete, aby respondent zvolil len jednu, najdôležitejšiu odpoveď.
2) Otázka s výberom odpovede (viacero odpovedí je možných)
V priebehu najbližších 3 rokov by som chcel(a) venovať viac pozornosti môjmu: (viacero odpovedí je možných)
Použite tento typ otázky, ak je správna viac ako jedna odpoveď, alebo ak chcete zistiť všetky možnosti dôležité pre respondenta.
3) Otázka s otvorenou odpoveďou
Kedy naposledy ste si kúpili náš produkt / službu?
Respondent môže otázku zodpovedať vlastnými slovami.
4) Hodnotiaca stupnica
Prosím ohodnoťte náš produkt / službu
 1234567 
Veľmi zlé       Veľmi dobré
Hodnotiaca stupnica umožňuje zistiť názory respondentov na zadanú otázku. Môžete voľne definovať stupnicu, napr. má rád - nemá rád; zaujímavé - nezaujímavé; vysoko - nízko; môžete definovať veľkosť stupnice ( až 15 známok ).
5) Matica odpovedí
Prosím ohodnoťte školenie
 Veľmi dobré Dobré Priemerné Slabé
Výkony prednášajúcich    
Vedomosti prednášajúcich    
Pripravené prezentácie    
Prospektové materiály    
Môžete merať mnoho aspektov (napr. školenia, televízne kanály) podľa určitých kritérií. Kritéria môžete zostaviť nasledovne: nikdy - zriedka - často - vždy; slabý - priemerný - dobrý - vynikajúci; áno - nie - neviem.
6) Hierarchická otázka (usporiadaj odpovede od 1 do ..)
Ohodnoťte, čo si vo svojom živote ceníte najviac (1 – najdôležitejšie; 8 – najmenej dôležité)
  Kariéra
  Rodina
  Priatelia
  Láska
  Peniaze
  Fyzická príťažlivosť
  Moc (spoločenské postavenie)
  Náboženstvo
Tento typ otázky vyžaduje hodnotenie odpovedí podľa dôležitosti - prvé miesto priraďte najdôležitejšej a posledné miesto najmenej dôležitej odpovedi. Táto otázka je užitočná pre zistenie hodnôt respondenta.
7) Otázka týkajúca sa obrázka
Prosím ohodnoťte nové balenie a dizajn produktu
img/sk/user_q7/200065551.jpg
Veľmi sa mi páči
Môže byť
Je to OK, ale chcelo by to nejaké zmeny
Nepáči sa mi
Môžete nahrať na server obrázok a pýtať sa otázku týkajúcu sa obrázka. Môžete nastaviť, či bude povolená iba jedna odpoveď, alebo bude možných viacero odpovedí.
8) Otázka s možnosťou odpovede vo forme obrázka
Ktorú miestnosť by ste uprednostnili na usporiadanie školenia?
Spýtajte sa otázku a ako možné odpovede použite obrázky. Napríklad sa môžete spýtať, ktorý z obrázkov je najkrajší. Môžete nastaviť, či bude povolená iba jedna odpoveď, alebo bude možných viacero odpovedí.
9) Otázka na dátum
Kedy naposledy ste si kúpili náš produkt / službu?
Tento typ otázky použite, ak chcete získať odpoveď vo forme dátumu, napr. keď chcete zistiť dátum narodenia vášho respondenta.
10) Informačné pole
Ďakujeme Vám za účasť na dotazníku. Výsledky čoskoro zhrnieme a oboznámime Vás s nimi.
Toto pole umožňuje poskytnúť vášmu respondentovi niektoré informácie vo forme voľného textu. Napríklad môžete informovať, že prvá polovica dotazníka bola ukončená, alebo môžete poďakovať na konci dotazníka.