Dotazník "Využívanie elektronických informa?ných zdrojov sprístup?ovaných v rámci projektov NISPEZ a NISPEZ II"
Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI SR) je riešiteľom národného projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom“, v akademickej obci známy pod skratkou NISPEZ, resp. jeho pokračovania NIPSPEZ II. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ. V rámci projektov je sprístupňovaných 17 kolekcií odborných a vedeckých elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) a vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk. CVTI SR každoročne vyhodnocuje efektívnosť ich využívania.
Vzhľadom na to, že projekt NISPEZ vstúpil do piateho roka svojej realizácie, sú výsledky prieskumu pre CVTI SR dôležité najmä pre zisťovanie spokojnosti cieľových skupín s ponukou e-zdrojov. Výsledky sú zároveň aj dôležitý podklad pre strategické rozhodovanie a optimálne nastavenie e-zdrojov do budúcnosti.

Prosíme o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnenie Vám zaberiem len 5 minút, spúšťa sa kliknutím na tlačidlo „Štart“.

Výsledná správa bude uverejnená na webovej stránke projektu NISPEZ http://nispez.cvtisr.sk a NISPEZ II http://nispez2.cvtisr.sk.


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!