Je to rýchle a jednoduché!
Použiť dotazníkovú šablónu, stiahnuť dáta vo formáte Excel

Možnosť zmeniť typ grafu pre výsledky dotazníka

BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
Stupeň vzdelania
Základná škola 136 bar1bar2  14.5%
Stredná škola 295 bar1bar2  31.4%
Vysokoškolský študent 277 bar1bar2  29.5%
Absolvent vysokej školy 164 bar1bar2  17.5%
Vyššie univerzitné vzdelanie 66 bar1bar2  7%
Súhrn odpovedí 938  

Je to rýchle a jednoduché!

 • Vytvoriť dotazník

  Použiť dotazníkovú šablónu
  Na našom dotazníkovom softvéri je dostupných 10 rôznych typov otázok

 • Zozbierať dáta

  Pozvať účastníkov, aby sa zúčastnili dotazníka prostredníctvom emailu alebo uverejniť priamy odkaz na internetových fórach.
  Realizovať anonymné dotazníky, alebo dotazníky s úplnými dátami respondentov

 • Ukázať výsledky

  Výsledky sú graficky zhrnuté a sú k dispozícii na stiahnutie v Exceli pre ďalšie spracovanie.