Vytvorte si svoj dotazník
research apple
business icon
Obchodný dotazník
  • Zmapujte svojich zamestnancov, klientov a dodávateľov
  • Prieskum trhu
  • iAnkety.sk vám ponúka možnosť použiť svoju databázu respondentov pre rozsiahlejšie dotazníky

student icon
Študentský dotazník
  • Na diplomovú prácu a vedecký výskum
  • Dotazníky učiteľov o kurzoch

Je to rýchle a jednoduché!
Vytvoriť dotazník
Na našom dotazníkovom softvéri je dostupných 10 rôznych typov otázok
Použiť dotazníkovú šablónu
Zozbierať dáta
Pozvať účastníkov, aby sa zúčastnili dotazníka prostredníctvom emailu alebo uverejniť priamy odkaz na internetových fórach.
Realizovať anonymné dotazníky, alebo dotazníky s úplnými dátami respondentov
Ukázať výsledky
Výsledky sú graficky zhrnuté a sú k dispozícii na stiahnutie v Exceli pre ďalšie spracovanie.
Výsledky sú dostupné okamžite - hneď ako prvý respondent vyplní dotazník.