Vytvorte si svoj dotazník
 Obchodný dotazník

 • Zmapujte svojich zamestnancov, klientov a dodávateľov
 • Prieskum trhu
 • iAnkety.sk vám ponúka možnosť použiť svoju databázu respondentov pre rozsiahlejšie dotazníky

  Študentský dotazník

 • Na diplomovú prácu a vedecký výskum
 • Dotazníky učiteľov o kurzoch

Je to rýchle a jednoduché!

 • Vytvoriť dotazník

  Na našom dotazníkovom softvéri je dostupných 10 rôznych typov otázok
  Použiť dotazníkovú šablónu

 • Zozbierať dáta

  Pozvať účastníkov, aby sa zúčastnili dotazníka prostredníctvom emailu alebo uverejniť priamy odkaz na internetových fórach.
  Realizovať anonymné dotazníky, alebo dotazníky s úplnými dátami respondentov

 • Ukázať výsledky

  Výsledky sú graficky zhrnuté a sú k dispozícii na stiahnutie v Exceli pre ďalšie spracovanie.

Výsledky

Štatistiky výsledkov a dáta respondentov sú okamžite dostupné - ihneď ako prvý respondent vyplní dotazník. Takže je jednoduché sledovať stav dotazníka; skontrolovať, kto sa ešte nezúčastnil a opäť mu zaslať pozvánku.
iAnkety.sk poskytuje v každom dotazníku nasledovné údaje:
 • Zhrnutie výsledkov na otázky v dotazníku spolu s grafmi a percentuálnym rozdelením.
 • Prehľad o respondentovi (údaje o každom účastníkovi).
 • Všetky odpovede respondenta (v Exceli).
 • Možnosť šíriť výsledky pomocou špeciálneho odkazu.


Možnosť zmeniť typ grafu pre výsledky dotazníka :
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
Stupeň vzdelania
Základná škola 136 bar1bar2  14.6%
Stredná škola 289 bar1bar2  31.1%
Vysokoškolský študent 276 bar1bar2  29.7%
Absolvent vysokej školy 163 bar1bar2  17.5%
Vyššie univerzitné vzdelanie 66 bar1bar2  7.1%
Súhrn odpovedí 930