Často kladené otázky

1. Aké typy otázok je možné zahrnúť do dotazníka?
Anketa môže obsahovať 10 rôznych typov otázok – od otázok s viacerými možnými odpoveďami až po hodnotiace stupnice, ktorými môžete zistiť názory, hodnoty a potreby vašich respondentov.
V otázkach môžu byť použité aj obrázky, čo umožňuje pýtať sa na logo spoločnosti, na reklamy, alebo zistiť, ktorý obrázok je pre respondentov viac atraktívny.
Viac informácii o typoch otázok môžete nájsť v sekcii "Typy otázok".
2. Je možné uskutočniť anonymný a otvorený dotazník?
Áno, môžete nastaviť či bude dotazník anonymný, alebo či respondenti budú povinní zadať svoje osobné údaje.
3. Ako môžem poslať dotazník účastníkom?
Váš webový dotazník bude mať zvláštny odkaz, ktorý môžete rozposlať emailom, alebo ho zverejniť na diskusných fórach.
4. Mám účet, ale zabudol som heslo.
Choďte na Prihlásenie -> Zabudol si heslo?. Zadajte email použitý pri registrácii a my vám pošleme nové heslo.
5. Aké dotazníky môžem uskutočniť na iAnkety.sk?
iAnkety.sk online dotazníky sú vhodné pre široké použitie:
  • Študenti môžu uskutočňovať dotazníky pre svoje vysokoškolské výskumy, ktoré vyžadujú zber štatistických dát. Učitelia môžu vyhodnocovať svoje kurzy.
  • Firmy môžu vytvárať dotazníky pre klientov, zamestnancov, výskum trhu a uskutočňovať veľké marketingové ankety, kde počet uchádzačov nie je obmedzený.
  • Ak chcete lepšie spoznať svojich priateľov alebo vedieť, čo si o vás myslia, môžete im vytvoriť individuálny dotazník.
6. Je možné zobraziť odpovede jednotlivých respondentov oddelene?
Áno, odpovede každého respondenta sú dostupné v Excelovskom súbore “Všetky výsledky”. Ak potrebujete vytlačiť odpovede každého respondenta oddelene, v Exceli použite filtrovacie funkcie na vybratie respondentov.
7. Je možné analyzovať údaje v programe SPSS?
Výsledky dotazníkov sú dostupné v Exceli. Potom môžete skopírovať tieto údaje do SPSS a uskutočniť spracovanie dát a analýzu.
8. Kde môžem vidieť a analyzovať výsledky svojich dotazníkov?
iAnkety.sk poskytuje nasledovné údaje pre všetky dotazníky:
  • Výsledky na dotazníkové otázky spolu s grafmi a percentuálnym rozdelením.
  • Výsledky o respondentoch (údaje o každom účastníkovi).
  • Všetky odpovede respondenta (v Exceli).
  • Výsledky môžete šíriť pomocou špeciálneho odkazu.

Pre viac informácií navštívte sekciu "Výsledky".
9. Kedy sú dostupné výsledky dotazníka?
Výsledky dotazníka a databáza respondentov sú dostupné hneď po začatí dotazníka, keď prvý respondent vyplní dotazník.
10. Môžem vo svojom dotazníku použiť obrázky?
Áno, na vytvorenie dotazníka môžete použiť obrázky nasledovne:

  • Zaslaním obrázka na server a položením otázky o ňom.
  • Opýtajte sa otázku a ako odpovede použite obrázky.
  • Pošlite na server logo spoločnosti, ktoré sa bude zobrazovať počas dotazníka.