Hodnotový systém

Vážená respondentka, Vážený respondent!
Ako súčasť svojej diplomovej práce by som chcel(a) uskutočniť výskum na tému hierarchia ľudských hodnôt v dnešnej spoločnosti.
Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosím, aby ste odpovedali úprimne.
Dotazník je anonymný. Jednotlivé odpovede nebudú vyhodnocované oddelene. Do úvahy budem brať zhrnuté odpovede na každú otázku a budem na ne odkazovať v diplomovej práci.
Vyplnenie dotazníka zaberie 5 minút Vášho času.
Vložte vaše informácie:
Pohlavie
Vek
Miesto bydliska
Povolanie
1. Stupeň vzdelania
2. Pracovné skúsenosti
3. Rodinný stav
Iné
4. Ohodnoťte, čo si vo svojom živote ceníte najviac (1 – najdôležitejšie; 8 – najmenej dôležité)
  Kariéra
  Rodina
  Priatelia
  Láska
  Peniaze
  Fyzická príťažlivosť
  Moc (spoločenské postavenie)
  Náboženstvo
5. Sex v mojom živote
 12345678910 
Nie je dôležitý          Je veľmi dôležitý
6. Na iných ľuďoch si najviac cením:
  Úprimnosť
  Vernosť
  Úspech v zamestnaní
  Logické a inteligenčné schopnosti
  Peniaze
  Fyzickú príťažlivosť
7. Verím, že
8. Väčšinou hodnotím seba a iných ľudí:
9. Pozrite sa na obrázok. Čo hovoria oči o človeku?
img/sk/user_q7/200035644.jpg
10. Pre mňa je dôležitejšie:
11. Podľa Vášho názoru, ktoré hodnoty sa najviac cenia v dnešnej spoločnosti?
12. Na ktorom z obrázkov cítite silnejšiu lásku?
13. V priebehu najbližších 3 rokov by som chcel(a) venovať viac pozornosti môjmu: (viacero odpovedí je možných)
Vaša účasť na tomto dotazníku mi pomohla získať dôležité dáta pre moju diplomovú prácu. Ďakujem za Vaše odpovede!
Ak by ste chceli vidieť výsledky dotazníka - dajte mi vedieť. Pošlem Vám ich.