Ohodnotenie akcie / školenia

Ďakujeme za aktívnu účasť na našej akcii. Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka. Chceme získať Váš názor. Výsledky dotazníka sa využijú pri organizovaní budúcich akcií tak, aby vyhovovali Vašim potrebám a prianiam.
1. Ktorej časti akcie ste sa zúčastnili? (viacero odpovedí je možných)
2. Aký bol Váš cieľ a očakávania pred príchodom na akciu?
3. Ako Vám akcia pomohla dosiahnuť Váš cieľ a očakávania?
4. Celkovo hodnotíte akciu ako
 1234567 
Prínosná       Neprínosnú
5. Prosím ohodnoťte školenie
 
Veľmi dobré
Dobré
Priemerné
Slabé
Výkony prednášajúcich
    
Vedomosti prednášajúcich
    
Pripravené prezentácie
    
Prospektové materiály
    
6. Prosím určte, ktoré z vymenovaných aspektov sú podľa Vášho názoru dôležité pre akcie (viacero odpovedí je možných)
7. Ako Vám školenie pomohlo zdokonaliť:
 
Veľmi
Dobre
Priemerne
Slabo
Vaše vedomosti
    
Praktické zručnosti
    
Získanie nových kontaktov
    
8. Ktoré témy alebo prednášajúcich by ste chceli počuť na ďalších akciách?
9. Ktorú miestnosť by ste uprednostnili na usporiadanie školenia?
10. Ktoré dni sú pre Vás najvhodnejšie, aby ste sa mohli zúčastniť akcie? (viacero odpovedí je možných)
11. Iné dôležité poznámky,alebo návrhy