Zna?ky Apple a HP

Tento výskum uskutočňujeme, aby sme zistili ako spoločnosť vníma dve značky - HP and Apple.

Vyplnenie dotazníka zaberie menej ako 10 minút Vášho času.

Ďakujeme za Vašu účasť!
Vložte vaše informácie:
Pohlavie
Vek
Miesto bydliska
Stupeň vzdelania
1. Vaše zamestnanie
Iné
2. Úroveň Vášho mesačného príjmu
3. Čo je pre Vás dôležité pri nákupe elektroniky? (Prosím zoraďte ich podľa poradia tak, že číslo 1 priradíte najdôležitejšiemu)
  Cena
  Kvalita
  Značka
  Dizajn
  Vlastnosti a technické podmienky
4. Ktoré výrobky značky "Apple" poznáte?
5. Ktoré výrobky značky "HP" (Hewlett-Packard) poznáte?
6. Prosím označte, ktoré vlastnosti sú typické pre značky "Apple" a "HP":
 
Apple
HP
Obidve
Žiadna
Pokrokový
    
Príjemný
    
Zábavný
    
Atraktívny dizajn výrobkov
    
Prestížny
    
Uznávaný
    
7. Prosím označte komu "Apple" a "HP" viac vyhovuje:
 
Apple
HP
Obidve
Žiadna
Mužom
    
Umelcom
    
Učiteľom
    
Politikom
    
8. Do ktorej cenovej skupiny patrí "Apple" a "HP"?
 
Apple
HP
Obidve
Žiadna
Veľmi drahé
    
Cena odráža kvalitu
    
Za niektoré ich produkty by som zaplatil(a) aj viac
    
9. Ktorá zo značiek cíti sociálnu zodpovednosť? (zapája sa do diania v spoločnosti, charity a životného prostredia)
10. Pre ktorú spoločnosť by ste chceli pracovať?
11. Predstavte si, že ste v nejakej súťaži vyhrali prenosný počítač. Ktorú značku počítača by ste si vybrali?