Výsledky

Štatistiky výsledkov a dáta respondentov sú okamžite dostupné - ihneď ako prvý respondent vyplní dotazník. Takže je jednoduché sledovať stav dotazníka; skontrolovať, kto sa ešte nezúčastnil a opäť mu zaslať pozvánku.
iAnkety.sk poskytuje v každom dotazníku nasledovné údaje:
 • Zhrnutie výsledkov na otázky v dotazníku spolu s grafmi a percentuálnym rozdelením.
 • Prehľad o respondentovi (údaje o každom účastníkovi).
 • Všetky odpovede respondenta (v Exceli).
 • Možnosť šíriť výsledky pomocou špeciálneho odkazu.

 • Výsledky dotazníka "Hodnotový systém"
  Výsledky Respondenti Excel Odoslať výsledky
  Uložiť dáta vo formáte Excel
  Môžete si stiahnuť a uložiť dáta vo formáte "XLS" pre ďalšie spracovanie v softvéri Excel.
  01.
  02.
  03.